Clare McGlynn: Families and the European Union [Law, Politics and Pluralism], Cambridge, Cambridge University Press 2006, 230 s.

Vostrá, Lenka
  • Právník 10/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 1145-1147
  • Section: Papers

Po krátkém exkursu o snahách po harmonizaci rodinného práva v rámci Evropské unie recenzentka seznamuje s obsahem jednotlivých sedmi kapitol recenzovaného díla, které představuje další příspěvek do diskuse o europeizaci tohoto právního odvětví.

Keywords: evropské rodinné právo, harmonizace rodinného práva, rodinné právo