Schwenzer, I., Dimsey, M.: Model Family Code. From a Global Perspective. Antwerpen - Oxford, Intersentia, 2006, 257 s.

Králíčková, Zdeňka
  • Právník 10/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 1142-1145
  • Section: Papers

Recenzované dílo je inspirativním příspěvkem do diskuse o harmonizaci rodinného práva v Evropě. Zaměřuje se na otázky partnerství a rodičovství a je zpracováno nejen s ohledem na rodinné právo evropských zemí, ale se znalostí rodinněprávních úprav v celosvětovém měřítku.

Keywords: evropské rodinné právo, harmonizace rodinného práva, rodinné právo