Vojtěch Stejskal: Prosazování právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity, nakl. Eva Rozkotová - IFEC, Beroun 2006, 242 s.

Mezřický, Václav
  • Právník 10/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 1140-1141
  • Section: Papers

Recenzovaná práce v devíti částech probírá všechny relevantní aspekty nastoleného tématu a poukazuje na řadu otevřených otázek.

Keywords: biodiverzita, ochrana biodiverzity, právní odpovědnost, prosazování práva, životní prostředí