K dalšímu vývoji družstevního práva

Helešic, František
  • Právník 10/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 1132-1139
  • Section: Papers

Autor popisuje a analyzuje novou právní úpravu družstevního práva obsaženou ve věcném záměru nového obchodního zákoníku a s odkazem na dlouholetou úpravu družstev u nás i na komunitární aspekt tento přístup kritizuje a uvádí argumenty na podporu úpravy družstevních vztahů samostatným zákonem.

Keywords: družstvo, korporace