Nadnárodní poskytování služeb - vysílání zaměstnanců v rámci Evropského společenství

Řihošková, Tereza
  • Právník 10/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 1110-1131
  • Section: Papers

V článku je poskytnut základní přehled problematiky vysílání zaměstnanců na evropské úrovni s podrobnějším zaměřením na možné překážky svobody poskytování služeb spočívající v regulaci pracovních podmínek vysílaných zaměstnanců a v imigračních omezeních. Zároveň se posuzuje soulad současné české právní úpravy v této oblasti s komunitárním právem.

Keywords: poskytování služeb, pracovní podmínky, volný pohyb služeb, vysílání zaměstnanců - EU