Narovnání jako forma odklonu

Nezkusil, Jiří
  • Právník 10/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 1095-1109
  • Section: Papers

Autor v článku nastiňuje základní rámec právní problematiky narovnání podle § 309 tr.ř. Pokouší se objasnit dosud nevyjasněné otázky a zaujmout stanovisko k některým sporným či diskusním problémům. Ukazuje na problémy praktické aplikace tohoto ustanovení a přináší statistické údaje o délkách řízení o narovnání.

Keywords: narovnání, odklon