Změna české občanskoprávní doktríny

Telec, Ivo
  • Právník 10/2007
  • Volume: 146
  • Pages: 1084-1094
  • Section: Papers

Článek pojednává o aktuálních problémech českého právního myšlení, a zejména se v něm klade důraz na potřebu konstitucionalizace české civilistiky, na právnické vzdělávání v tomto odvětví a oproštění se od starého předlistopadového právního myšlení. Jako příklad autor uvádí jeden rozsudek českého soudu o nároku vyplývajícím z autorského práva, který analyzuje z ústavněprávního hlediska založeného na lidských právech a svobodách a na přirozených právech člověka.

Keywords: občanskoprávní doktrína, právní myšlení