Machajová, J. a kolektiv: Občan a verejná správa Bratislava, Nadácia Občana demokracia, 2000, 328 s.

Pauličková, Alena
  • Právník 10/2002
  • Volume: 141
  • Pages: 1134-1135
  • Section: Papers

Recenzované dílo se snaží informovat veřejnost o základech veřejné správy v podmínkách Slovenské republiky tak, jak na základě ústavy a zákonů funguje v současné době.

Keywords: Slovensko, veřejná správa