Ficová, S.: Systém opravných prostriedkov v civilnom procese, Bratislava, MANZ 1998, 103 s.

Pauličková, Alena
  • Právník 10/2002
  • Volume: 141
  • Page: 1134
  • Section: Papers

Recenzovaná práce je rozdělena do dvou částí. První část podává všeobecný výklad o opravných prostředcích a druhá část je věnována právní úpravě jednotlivých opravných prostředků na Slovensku.

Keywords: civilní proces, občanské soudní řízení, opravné prostředky, Slovensko