Petr Tröster a kol., Právo sociálního zabezpečení, C.H. Beck, Praha 2002, II. vydání

Kalenská, Marie
  • Právník 10/2002
  • Volume: 141
  • Pages: 1133-1134
  • Section: Papers

Recenzovaná publikace se v podstatě dělí na obecnou teoretickou část, kterou tvoří prvních 8 kapitol, a na část věnovanou jednotlivým subsystémům sociálního zabezpečení v ČR, kterou tvoří zbývajících 7 kapitol. Učebnici ocení zejména studenti práva, neboť jde o matérii značně roztříštěnou a obtížně zvládnutelnou.

Keywords: sociální zabezpečení