K problematice zvýšení role norem v motivaci lidského chování

Neumann, Jan
  • Právník 10/2002
  • Volume: 141
  • Pages: 1108-1132
  • Section: Papers

Definice sociální normy. Historický exkurs o vývoji právních norem. Zvnitřnění a výuka norem v procesu socializace. Normy a proces socializace. Podíl norem na motivaci lidského chování. Sankční princip klasifikace normativních systémů.

Keywords: normativní systém, právní norma, sociální norma, úloha norem