Srovnávací metoda výkladu práva ve srovnávací perspektivě

Kühn, Zdeněk
  • Právník 10/2002
  • Volume: 141
  • Pages: 1071-1107
  • Section: Papers

Vymezení komparativní metody výkladu práva. Autor se v článku snaží poukázat na význam srovnávací metody jak v globálním pohledu, tak v právních řádech národních i nadnárodních celků.

Keywords: komparativní argumentace, užití komparativního práva, výklad práva