Úloha národních parlamentů v legislativním procesu v Evropské unii

Pítrová, Lenka
  • Právník 10/2002
  • Volume: 141
  • Pages: 1013-1070
  • Section: Papers

Demokratický deficit v legislativním procesu v Evropské unii, který byl kritizován zejméně ze strany národních parlamentů členských států, vedl k přijetí Deklarace č. 13 o úloze národních parlamentů v EU a posléze k přijetí Protokolu o úloze národních parlamentů v EU. Jelikož protokol nemá normativní charakter, byla jeho implementace do vnitrostátního právního řádu záležitostí členských států. Článek analyzuje systém parlamentní kontroly evropských záležitostí v jednotlivých členských zemích.

Keywords: legislativní proces EU, parlamentní kontrola evropských záležitostí, parlamenty členských států EU, právní komparatistika, reparlamentarizace