Právník Scientific Review for Problems of State and Law, since 1861
Ústav státu a práva AV ČR
Address: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Phone: +420 221 990 712

PF ZČU poprvé za dobu své existence vítězem soutěže moot court aneb oč vlastně jde

Fraňková, Hana
  • Právník 10/2001
  • Volume: 140
  • Pages: 1077-1080
  • Section: Papers

Článek si klade za cíl ukázat, co je smyslem studentské soutěže Central and Eastern European Moot Court pro studenty práv, jak probíhá a jaký je její přínos.

Keywords: soutěž Moot Court, studentské soutěže