Právník Scientific Review for Problems of State and Law, since 1861
Ústav státu a práva AV ČR
Address: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Phone: +420 221 990 712

Vznikla Česká společnost pro právo životního prostředí

Zástěrová, Jana
  • Právník 10/2001
  • Volume: 140
  • Pages: 1074-1077
  • Section: Papers

Informace o založení, sídle a činnosti této společnosti, která mj. zprostředkovává podání kandidatury na udělení ceny Michela Despaxe pro mladé vědecké pracovníky v oboru práva životního prostředí.

Keywords: cena Michela Despaxe, Česká společnost pro právo životního prostředí, životní prostředí