Právník Scientific Review for Problems of State and Law, since 1861
Ústav státu a práva AV ČR
Address: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Phone: +420 221 990 712

50 let Institutu leteckého a vesmírného práva při univerzitě McGill

Horník, Jiří
  • Právník 10/2001
  • Volume: 140
  • Pages: 1072-1073
  • Section: Papers

Informativní článek o založení, historii a činnosti Institutu leteckého a vesmírného práva, který působí při Univerzitě McGill v Montrealu.

Keywords: kosmický prostor, letecké právo, vesmírné právo