Právní podstata cenných papírů

Elek, Štefan
  • Právník 10/2001
  • Volume: 140
  • Pages: 1048-1071
  • Section: Papers

Autor se nejprve snaží vymezit pojem cenných papírů, ačkoli jejich legální definice neexistuje. Poté se zabývá jejich pojmovými znaky a s ohledem na nejednotnost názorů uvádí argumentace různých odborníků. Konkrétně se zabývá těmito otázkami: cenný papír jako listina, cenný papír jako věc, cenný papír jako jiná majetková hodnota, cenný papír jako subjektivní právo, problém zaknihovaných cenných papírů.

Keywords: cenné papíry