Výhrada vlastnictví podle občanského zákoníku

Svoboda, Lukáš
  • Právník 10/2001
  • Volume: 140
  • Pages: 1015-1047
  • Section: Papers

Autor analyzuje úpravu výhrady vlastnictví podle občanského zákoníku s přihlédnutím k její úpravě v obecném zákoníku občanském, tj. náležitosti vzniku, případy, kdy lze sjednat výhradu vlastnictví, důsledky jejího sjednání, práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, odpovědnost za škodu, exekuce a zánik.

Keywords: výhrada vlastnictví, zajištění závazku