Soudcovská a bankéřská nezávislost v evropském právu

Tomášek, Michal
  • Právník 10/2001
  • Volume: 140
  • Pages: 992-1003
  • Section: Papers

Autor nejprve vymezuje pojmy nezávislost, soudcovská nezávislost a bankéřská nezávislost. Hlavní pozornost zaměřuje na otázku soudcovské kontroly nezávislosti centrální banky tak, jak je zajištěna v evropském právu.

Keywords: bankéřská nezávislost, evropské právo, nezávislost centrální banky, soudcovská nezávislost