Právník Scientific Review for Problems of State and Law, since 1861
Ústav státu a práva AV ČR
Address: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Phone: +420 221 990 712

Poznámky k novele Ústavy Slovenskej republiy

Orosz, Ladislav
  • Právník 10/2001
  • Volume: 140
  • Pages: 969-991
  • Section: Papers

V únoru 2001 schválil slovenský parlament dosud nejrozsáhlejší novelu Ústavy SR. Autor popisuje proces přípravy těchto ústavních změn, jejich ideově teoretické zdroje a východiska, a zejména analyzuje změny, které novela přinesla.

Keywords: novela Ústavy SR, ústava - Slovensko