Poznámky k novele Ústavy Slovenskej republiy

Orosz, Ladislav
  • Právník 10/2001
  • Volume: 140
  • Pages: 969-991
  • Section: Papers

V únoru 2001 schválil slovenský parlament dosud nejrozsáhlejší novelu Ústavy SR. Autor popisuje proces přípravy těchto ústavních změn, jejich ideově teoretické zdroje a východiska, a zejména analyzuje změny, které novela přinesla.

Keywords: novela Ústavy SR, ústava - Slovensko