Diskriminace cizinců a etnických menšin

Kälin, Walter
  • Právník 10/1999
  • Volume: 138
  • Pages: 917-929
  • Section: Papers

Autor se zabývá otázkami, co znamená ústavněprávní zákaz diskriminace cizinců nebo příslušníků etnických menšin. Podle jakých měřítek mají soudy zkoumat, zda jde v konkrétním případě o nepřípustnou diskriminaci. Zda existují rozdíly mezi principy rovnoprávnosti a zákazem diskriminace.

Keywords: cizinec, diskriminace, etnická menšina, rasismus, xenofobie