Mezinárodní trestní soudnictví

Čepelka, Čestmír
  • Právník 10/1999
  • Volume: 138
  • Pages: 897-916
  • Section: Papers

Historický exkurs do mezinárodního trestního soudnictví. Současné mezinárodní trestní soudy, se zaměřením na Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu a zřízení budoucího Mezinárodního trestního soudu.

Keywords: genocida, humanitární právo, mezinárodní trestní soudy, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti