Jean-Pierre Bois, L'Europe a l'époque moderne; Origines, utopie et réalités de l'idée d'Europe XVI-XVIIIe siecle, Armand Colin, Paris 1999, 352 s.

Adamová, Karolina
  • Právník 10/1999
  • Volume: 138
  • Pages: 983-984
  • Section: Papers

Recenzovaná kniha, která je zajímavá a v dnešní době nanejvýš aktuální, pojednává o vývoji myšlenky evropského sjednodování.

Keywords: evropská integrace