Sean D. Murphy, Humanitarian Intervention: The United Nations in and Evolving World Order, University of Pennsylvania Press, 1996

Danová, Eva
  • Právník 10/1999
  • Volume: 138
  • Pages: 981-983
  • Section: Papers

Recenzovaná práce pojednává o humanitárních intervencích, Autor knihy rozebírá její právní, politické i filozofické přístupy, přičemž mu nejde o hodnotící hledisko, ale o prozkoumání problematiky jejich legality, morálnosti a vhodnosti z pohledu protichůdných hodnot světového řádu.

Keywords: humanitární intervence, OSN