Fustel de Coulanges: Antická obec, přeložili Jitka Bryksí, Kateřina Mikšová, Jan Sokol, Praha 1998

Bělovský, Petr
  • Právník 10/1999
  • Volume: 138
  • Pages: 974-980
  • Section: Papers

Recenzovaná kniha pochází od francouzského historika a seznamuje čtenáře se společenskými poměry antické civilizace. Autor paralelně srovnává zárodky a počáteční vývoj římské a řecké civilizace a podává obrázek o nejstarších podobách významných politických a právních institutů.

Keywords: antika, starověk