Jiří Boguszak, Jiří Čapek, Teorie práva, Codex Bohemia, Praha 1997, 258 s.

Gerloch, Aleš
  • Právník 10/1999
  • Volume: 138
  • Pages: 973-974
  • Section: Papers

Recenzovaná práce, rozdělená do čtyř částí, představuje spojení tradičního přístupu traktování látky s elementy inovujícími její obsah. Autor recenze ji srovnává s obdobnou učebnicí, jejímž je autorem je V. Knapp. Recenzovaná kniha je používána jako učebnice na Právnické fakultě v Praze, i když svým zaměřením daleko přesahuje charakter učební pomůcky.

Keywords: teorie práva, učebnice