Interpretace práva a otázky překlenování tzv. mezer v soukromém právu

Kubištová, Jana
  • Právník 10/1999
  • Volume: 138
  • Pages: 965-972
  • Section: Papers

Autorka v článku konstatuje existenci mezer v právu. Zaměřuje se v této souvislosti na interpretační species soukromého práva, v němž jsou vyjádřena obecné zásady těchto vztahů a analyzováním této problematiky se snaží poukázat na řešení mezer v právu v souvislosti s argumenty e silentio, per analogiam legis či per analogiam iuris.

Keywords: interpretace práva, metody výkladu práva, mezera v právu, tvorba práva, výklad práva