Vytváření jednotného justičního prostoru v Evropě a české mezinárodní právo soukromé

Rozehnalová, Naděžda - Týč, Vladimír
  • Právník 10/1999
  • Volume: 138
  • Pages: 946-964
  • Section: Papers

Článek je příspěvkem do diskuse o potřebě nového zákoníku mezinárodního práva soukromého a procesního a jeho pojetí. Autoři poukazují na některé jevy z této oblasti v zemích Evropských společenství.

Keywords: kolizní právo, mezinárodní právo procesní, mezinárodní právo soukromé, právo Evropského společenství, unifikace práva