Některé problémy legislativního procesu z pohledu současných legislativních pravidel vlády a možnosti jejich řešení

Barák, Josef
  • Právník 10/1999
  • Volume: 138
  • Pages: 930-945
  • Section: Papers

Dnem 1. května 1998 nabyla účinnosti nová Legislativní pravidla vlády. Jejich forma a nedostatky.

Keywords: legislativní pravidla vlády