The International Survey of Family Law 1996 [Mezinárodní přehled rodinného práva na rok 1996], Publ. on behalf of the ISFL, ed. by A. Bainham, M. Nijhoff Publishers, The Hague, 1998, 516 s.

Haderka, Jiří F.
  • Právník 7/1998
  • Volume: 137
  • Pages: 662-667
  • Section: Papers

Recenzovaná publikace začíná pohledem z hlediska mezinárodněprávního přístupu a jejím obsahem je především 31 národních zpráv ze zemí Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Tichomoří, Asie a Afriky.

Keywords: rodinné právo