Fréderic Sudre, Mezinárodní a evropské právo lidských práv, Masarykova univerzita Brno, 1997, z fr. orig. přeložil J. Malenovský, 364 s.

Šimíček, Vojtěch
  • Právník 7/1998
  • Volume: 137
  • Pages: 660-662
  • Section: Papers

Recenzovaná publikace představuje vlastně učebnici mezinárodní úpravy lidských práv. Je rozčleněna do tří základních částí, v nichž si autor všímá obecné problematiky mezinárodního práva lidských práv, dále právního režimu lidských práv a konečně záruk lidských práv. Zvláštní ocenění si zaslouší překlad této práce, jehož autorem je náš přední odborník mezinárodního práva J. Malenovský.

Keywords: lidská práva