Ota Weinberger, Alternativní teorie jednání, Praha, Filosofia, 1997, 278 s.

Svoboda, Vladimír
  • Právník 7/1998
  • Volume: 137
  • Pages: 658-660
  • Section: Papers

Recenzovaná publikace představuje komplexní pohled na názory Oty Weinbergera. Kniha je rozdělena do deseti kapitol. Předmluva a dodatek jsou věnovány finskému filosofovi a logikovi G.H. von Wrightovi. Kniha je vybavena rejstříkem vybraných termínů a jmen a bibliografií autorových publikací.

Keywords: filozofie práva, právní logika, sociologie práva, teorie práva