Přechod restitučních nároků děděním a daň dědická

Tomažič, Ivan
  • Právník 7/1998
  • Volume: 137
  • Pages: 654-657
  • Section: Papers

Autor se ve svém článku zabývá dědickou daní spjatou s přechodem restitučního nároku děděním a podobně jako další v jeho práci citovaní autoři dospívá k závěru, že "v důsledku přechodu nároku na dědice na místo zemřelé oprávněné osoby se její dědicové stanou účastníky řízení, aniž by bylo třeba v řízení o dědictví nárok oprávněné osoby oceňovat". Svoji úvahu doplňuje finančněprávní argumentací.

Keywords: dědická daň, dědictví, přechod restitučního nároku