Vybrané problémy ústavního soudnictví v České republice a v Polsku

Šimíček, Vojtěch
  • Právník 7/1998
  • Volume: 137
  • Pages: 638-648
  • Section: Papers

Autor stručně načrtává právní postavení českého a polského ústavního soudu, zejména jejich složení a kompetence. Poukazuje na řadu podobností a upozorňuje i na některé významné odlišnosti. Ve svém článku se zejména věnuje vybraným problémům, s nimiž se české ústavní soudnictví potýká, a s nimiž se v budoucnu mohou do určité míry setkat i naši kolegové v Polsku.

Keywords: Polsko, ústavní soud