Sociální integrace transformujících se režimů: demokratizace v Koreji

Young-Pyoung, Kim
  • Právník 7/1998
  • Volume: 137
  • Pages: 622-637
  • Section: Papers

Jak k přechodu k demokracii v Korei došlo? Kdo stál v jeho čele? Co se změnilo na politickém uspořádání? Přežije korejský demokratický režim? Jaké okolnosti jeho přežití napomáhají a co představuje hrozbu? Ve snaze na tyto otázky odpovědět se autor ve své stati pokouší předložit přijatelnou hypotézu co do podmínek, za nichž lze přechod k demokracii konsolidovat.

Keywords: demokratizace, Korejská republika