Posouzení smyslu neutrality v Evropě [obecný přehled vývoje trvalé neutrality na pozadí porovnání příkladu Švýcarska a Rakouska]

Šturma, Pavel
  • Právník 7/1998
  • Volume: 137
  • Pages: 561-587
  • Section: Papers

Předmětem této studie je mezinárodněprávní analýza institutu trvalé neutrality. Autor nejdříve provádí určité pojmové vyjasnění statusu trvale neutrálního státu. Na základě srovnání příkladu Švýcarska a Rakouska identifikuje probíhající obsahové změny a tak dospívá k zhodnocení významu neutrality v dnešní Evropě. | Autor se zabývá analýzou ústavní koncepce lidských a občanských práv v USA, Velké Británii, Francii, Spolkové republice Německo, Itálii, Švýcarsku a Rakousku. Zvláštní pozornost věnuje rozdílu v koncepčním ústavním pojetí lidských a občanských práv v angloamerické právní oblasti v právní oblasti kontinentálně evropské. Podrobuje rozboru implementační doktríny lidských práv, a to jak pokud jde o jejich preference, tak i možná zákonná omezení. Jde zejména o doktrínu soudního aktivismu a pozitivismu, o preffered position doctrine, clear and present danger doctrine a bad tendency doctrine. Srovnávací analýza se dále soustřeďuje na pojetí osobních a politických práv, zejména otázky svobody slova, projevu a tisku, právo spolčovací a volební právo v kontextu volebního systému. Rozbor je také věnován odlišnému pojetí sociálních, hospodářských a kulturních práv jak se projevuje v jednotlivých státech, které jsou předmětem výzkumu. Kromě toho se analýza zabývá odlišnostmi v teoretickém pojetí sociálních, hospodářských a kulturních práv. Komparativní výzkum vrcholí analýzou futurologických koncepcí lidských práv a teoriemi generací lidských práv.18/18 [61](308,1153) : Autor se zabývá analýzou ústavní koncepce lidských a občanských práv v USA, Velké Británii, Francii, Spolkové republice Německo, Itálii, Švýcarsku a Rakousku. Zvláštní pozornost věnuje rozdílu v koncepčním ústavním pojetí lidských a občanských práv v angloamerické právní oblasti v právní oblasti kontinentálně evropské. Podrobuje rozboru implementační doktríny lidských práv, a to jak pokud jde o jejich preference, tak i možná zákonná omezení. Jde zejména o doktrínu soudního aktivismu a pozitivismu, o preffered position doctrine, clear and present danger doctrine a bad tendency do

Keywords: neutrální státy, Rakousko, Švýcarsko, trvalá neutralita