Stanovisko Ústavu státu a práva AV ČR k výkladu účinků novel zákona č. 92/1991 Sb., na nájemní smlouvy uzavřené před jejich účinností

  • Právník 8/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 716-717
  • Section: Papers

Keywords: nájemní smlouva, podnikový majetek, právní úprava, smlouvy o užívání majetku, stanovisko USP - nájemní smlouvy, užívání majetku