Institucionální problémy vývoje sociální bezpečnosti a sociální správy v České republice

Kostečka, Jan - Tomeš, Igor
  • Právník 8/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 670-678
  • Section: Papers

Keywords: důchodové zabezpečení, institucionální změny, nemocenské pojištění, sociální reforma, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění