Právník Scientific Review for Problems of State and Law, since 1861
Ústav státu a práva AV ČR
Address: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Phone: +420 221 990 712

Informace o výzkumném projektu

Vodička, Karel
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 969-970
  • Section: Papers

V roce 1992 byl na Univerzitě v Siegenu zahájen tříletý výzkumný projekt "Od komunistického systému jedné strany k demokratickému ústavnímu státu v Československu. Srovnávací analýza politického systému před a po převratu". Prvním počinem v rámci uvedeného projektu byla analýza příčin a důsledků rozpadu Československa, jehož výsledkem je vydání knihy "Abschied von der Tschechoslowakei" v Kolínu nad Rýnem. Tento projekt má rovněž podpořit spolupráci mezi českými a slovenskými vědci.

Keywords: politický systém - ČR, politický systém - ČSSR