Informace o výzkumném projektu

Vodička, Karel
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 969-970
  • Section: Papers

V roce 1992 byl na Univerzitě v Siegenu zahájen tříletý výzkumný projekt "Od komunistického systému jedné strany k demokratickému ústavnímu státu v Československu. Srovnávací analýza politického systému před a po převratu". Prvním počinem v rámci uvedeného projektu byla analýza příčin a důsledků rozpadu Československa, jehož výsledkem je vydání knihy "Abschied von der Tschechoslowakei" v Kolínu nad Rýnem. Tento projekt má rovněž podpořit spolupráci mezi českými a slovenskými vědci.

Keywords: politický systém - ČR, politický systém - ČSSR