Krause, Harry D. [Ed.], Family Law [Rodinné právo], 2 sv. Dartmouth Publishing Company, Aldershot, U.K., 1992

Haderka, Jiří F.
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 962-968
  • Section: Papers

Jedná se o dvousvazkovou antologii rodinného práva z oblasti common law. Autor díla, profesor University of Illinois, se snaží podat ucelený obraz o současné rodinněprávní tvorbě v common law. První svazek pojednává o společnosti a rodině a je rozdělen do šesti částí, druhý svazek je věnován manželství, sňatku a rozvodu a je rozvržen do čtyř částí. Recenzent považuje práci za zajímavou nejen z toho důvodu, že podává obraz o hlavních problémech na úseku amerického rodinného práva a že obsahuje množství materiálu nedostupného pro našeho čtenáře, ale i proto, že by pro nás mohla být přínosem a inspirací před očekávanou rozsáhlou novelizací naší právní úpravy.

Keywords: anglosaské rodinné právo, antologie rodinného práva, common law