Nový časopis pro evropské soukromé právo

Kanda, Antonín
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 961-962
  • Section: Papers

Nový časopis, jehož vydávání bylo svěřeno významným německým právním vědcům, je věnován evropskému srovnávacímu právu a jeho snahou je přispět ke sbližování a unifikaci soukromého práva v rámci Evropy. Recenzent podává stručný nástin prvního čísla tohoto nového časopisu.

Keywords: soukromé právo, unifikace práva