J. Pokorná, Obchodní společnosti a družstvo, Brno, 1992

Eliáš, Karel
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 959-961
  • Section: Papers

Práce je rozčleněna do tří kapitol věnovaných postupně obchodním společnostem, družstvům a obchodnímu rejstříku. Na několika místech autorka knihy dobře reaguje na současný stav. Až na drobné připomínky recenzent práci hodnotí kladně a doporučuje ji nejen studentům, ale i praktickým právníkům.

Keywords: družstvo, obchodní rejstřík, obchodní společnosti, učebnice