Právník Scientific Review for Problems of State and Law, since 1861
Ústav státu a práva AV ČR
Address: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Phone: +420 221 990 712

Užitečná práce o obchodních smlouvách

Knapp, Viktor
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Page: 959
  • Section: Papers

Podle názoru recenzenta jde o dílo velmi přehledné a srozumitelné, zaměřené na praxi a zčásti i na výuku, dokládající důkladnou autorovu znalost fungujícího práva.

Keywords: obchodní smlouvy, učebnice