J. Bellers, R. Kipke, Einführung in die Politikwissenschaft [Úvod do politické vědy], R. Oldenbourg Verlag, München-Wien, 1993, 309 s.

Adamová, Karolina
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 958-959
  • Section: Papers

Německá publikace o politické vědě je rozčleněna do pěti kapitol, ve kterých se pojednává o historii politické vědy, o politické vědě jako pedagogické disciplíně, o metodách a technikách vědy o politice, o dílčích disciplínách politické vědy a o postavení politické vědy v systému ostatních vědních disciplín. Kniha obsahuje i slovníček základních pojmů politické vědy. Recenzentka na práci oceňuje její členění a přehled literatury vztahující se k jednotlivým politickovědním otázkám.

Keywords: politologie, teorie politiky