Právník Scientific Review for Problems of State and Law, since 1861
Ústav státu a práva AV ČR
Address: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Phone: +420 221 990 712

Migrace a právní stát

  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Page: 954
  • Section: Papers

Text Stanoviska Českého helsinského výboru.

Keywords: vzrůst kriminality