Uchovat práva občanů na evropském standardu

Pavlíček, Václav
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 949-954
  • Section: Papers

Autor článku se zabývá procesem internacionalizace lidských a občanských práv v posledních desetiletích a respektováním těchto práv u nás po pádu komunistického režimu. Analyzuje tři případy - lustrační zákon FS ČSFR, návrh generálního prokurátora ČR na vydání zákona o mimořádných opatřeních a proces transformace zdravotnictví, kdy došlo k porušení právních předpisů o lidských a občanských právech.

Keywords: Jirkovská vyhláška, lidská práva, lustrační zákon, občanská práva, právo na ochranu zdraví, transformace zdravotnictví