Právník Scientific Review for Problems of State and Law, since 1861
Ústav státu a práva AV ČR
Address: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Phone: +420 221 990 712

K systémovému přístupu ve státovědě

Adamová, Karolina - Křížkovský, Ladislav
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 936-948
  • Section: Papers

Geneze a teoretické vymezení pojmu systém. Systém jako kategorie politiky a politologie. Kategorie "systém" v moderní státovědě. Uplatnění systémové teorie v naší státovědě. Bohatý poznámkový materiál.

Keywords: systém, systémové pojetí práva, systémové pojetí státu