Res publica rei publicae lupus?

Skála, Josef
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 917-935
  • Section: Papers

Problematika uprchlíků a azylového práva, vymezení pojmu uprchlík. Současná právní úprava uprchlictví na univerzální úrovni. Uprchlický režim v Evropě. Mezistátní úmluvy členských států Evropského společenství a vnitrostátní úprava. Přizpůsobování, harmonizace, sjednocení uprchlického režimu v Evropě. Bohatý poznámkový materiál.

Keywords: azylové právo, přistěhovalectví, uprchlický režim