Odpovědnost státu podle Evropské úmluvy o lidských právech

Šturma, Pavel
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 903-916
  • Section: Papers

Odpovědnost státu za porušování lidských práv v obecném mezinárodním právu. Odpovědnost státu erga omnes. Specifické právní následky mezinárodního zložinu. Odpovědnost státu inter partes. Odpovědnost státu podle Evropské úmluvy o lidských právech. Odpovědnost ex contractu založená na primárních normách. Rozšíření přičitatelnosti státu i na jednání jednotlivců. Obsah odpovědnosti podle Evropské úmluvy. Procesní prostředky realizace odpovědnosti či actio popularis v řízení podle Evropské úmluvy. Actio popularis pro jednotlivce. Actio popularis pro státy. Evropská úmluva a "self-contained" režim.

Keywords: Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod, odpovědnost státu, porušování lidských práv