Právník Scientific Review for Problems of State and Law, since 1861
Ústav státu a práva AV ČR
Address: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Phone: +420 221 990 712

K právním aspektům přijetí České republiky do Rady Evropy

Malenovský, Jiří
  • Právník 10/1993
  • Volume: 132
  • Pages: 886-902
  • Section: Papers

Chronologie událostí. Diskontinuita členství ČR v Radě Evropy. Zvláštnosti řízení o přijetí ČR do Rady Evropy. Kontinuita smluvního poměru ČR v rámci "otevřených" smluv. Kontinuita smluvního poměru ČR v rámci "uzavřených" smluv.

Keywords: Rada Evropy